Färdigheter som innehas av målare

Måleri kan bokstavligen vara ytligt, men ett bra eller dåligt målningsarbete gör en enorm skillnad i utseendet och känslan av en byggnad, kontor eller exempelvis ett hem. Medan en del målar själva så är det vanligast att de flesta anlitar en professionell målare fönsterrenovering pris med erfarenhet vilket ger med sig kvalitet. Du behöver ingen utbildning om du självmant till exempel ska måla om fasaden hemma. Om du ska anlita en professionell målare så innehar de utbildning tillika licens för att utföra målerijobb och därav har de utbildningen som krävs för att utföra olika målerijobb med expertis. Måla utomhus kontra inomhus kan se olika ut och vanligtvis så behärskar en yrkeskunnig målare bådadera. Under vinterhalvåret så finns det inga utomhusjobb i Sverige då det är för kallt och därav livnär sig målare på inomhusjobb under denna period. På våren och sommaren då många vill måla om sina hus utvändigt tillkommer arbetsmöjligheter för utomhusjobb också. Att vara en målare kräver en hel del färdigheter som vi ska titta närmare på nedan.

Kommunikationsfärdigheter

För att tillgodose en kunds behov måste en målare förstå vad kunden vill ha. En målare ska antingen kunna dra ut mer exakta instruktioner eller använda sitt omdöme för att fylla i detaljerna. Bra kommunikation är en del av att vara målare vilket innebär att höra och respektera vad klienten vill ha. Målaren kan komma med förslag, men ägaren av fastigheten har alltid sista ordet.

Estetisk känsla

Målarburk och pensel

De flesta kunder kommer säkerligen vilja att målaren gör åtminstone några bedömningssamtal i sitt arbete, och vissa kommer direkt att fråga målaren om råd. Detta hör till en målares färdigheter som vanligtvis har en starkt känsla om vad som ser bra ut och inte.

Detaljorienterad

Målningsjobb ligger i detaljerna tillika en målares färdigheter genom skarpa, rena kanter, jämna beläggningar och väl vidhäftade lager. Ett litet fel kan subtilt men meningsfullt ändra utseendet på rummet eller byggnaden.

Användning av nödvändiga verktyg

Målare använder en mängd olika penslar, rullar, skrapor, stålborstar, slipmaskiner med flera för att skapa olika effekter, och en målare vet vad som ska användas för varje omständighet. Dessutom krävs det kunskap om hur dessa verktyg ska användas så effektivt som möjligt vilket en målare innehar. Exempelvis så skiljer sig verktygsval mellan invändig och utvändig målning, och olika verktyg kan komma att behövas för att måla i olika stilar eller strukturer. Specialbehandlingar och städning kräver också egen utrustning och material som vanligtvis finns tillgängligt som målare.

Fysisk fingerfärdighet, styrka och balans

Målare innehar vanligtvis god fingerfärdighet och detta byggs på med erfarenhet. En målare behöver också styrka och ergonomiska färdigheter för att flytta utrustning säkert och effektivt samt en stark balans för att utföra svåråtkomliga målningsjobb.